Skolevejen

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

 

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolen er placeret centralt i landsbyen Asferg. Trafikken er mest intens omkring kl. 7:45 om morgenen, så alle elever møder i skole kl. 7:50 og undgår derfor den tætte trafik.

Skolebestyrelsen og skolen arbejder til stadighed med at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen.

Som forælder har man ansvaret for, at børnene lærer at færdes i trafikken. F.eks. må man sikre sig at barnet er i stand til at klare skolevejen på cykel, inden man giver tilladelse til, at barnet cykler til skole. Skolens færdselsundervisning skal betragtes som et supplement. Vi vil gerne bakke op om og opmuntre til, at børnene transporterer sig selv i videst muligt omfang.

 

Skolebus

Mere end halvdelen af skolens elever kører med skolebus.

Skolebuskørslen hører ikke under skolens ansvarsområde, men er der problemer i busserne, tager vi det op med børnene, kontakter forældrene, busselskabet og evt. forvaltningen med henblik på at få løst problemerne.

Du kan se køreplanerne for skolebussen her.

Sikker trafik

www.sikkertrafik.dk/skole kan du læse mere om trafiksikkerhed for skoleelever og bl.a. finde oplysninger om cykelprøve, skolepatruljer og meget mere.