Læringscenter

Pædagogiske læringscentre skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det centrale er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Hvorfor hedder det pædagogisk læringscenter?

Læringscentret var før i tiden (og er nogle steder stadig) kendt som skolebiblioteket.

Betegnelsen "det pædagogiske læringscenter" signalerer et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.

Hvad er et læringscenter?

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale.

Det pædagogiske læringscenter stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.

Asferg Skoles læringscenter

Skolebiblioteket/mediecentret er Asferg Skoles pædagogiske servicecenter. Mediecentret er en del af børnenes hverdag fra de begynder i skolen. De kan låne bøger med hjem, de kan søge oplysning til løsning af opgaver, og klasserne kan låne bøger og materialer til brug i klassen.

Hver klasse har en bestemt time om ugen, hvor de kan låne biblioteksbøger.

Åbningstider

Der er normalt åbent til skoledagens afslutning. Eleverne må gerne benytte mediecentret efter skoletid til lektier og andet relevant arbejde. Der vil være en lærer til stede, som kan hjælpe og vejlede. I tilfælde af at der er lukket, kan man henvende sig på kontoret og muligvis få adgang.