Regler

Alle elever skal kunne færdes trygt på skolen i skoletiden. Derfor forventer vi, at eleverne følger lærernes og pædagogernes anvisninger om god opførsel på skolen og på skolevejen. Det er vigtigt, at samværet i skolen er præget af en ordentlig omgangstone.