Asferg Skoles SFO - Drivhuset

SFO'en (skolefritidsordningen) er fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse.

Skoleleder Naja Kilden er SFO-leder